Máme presne daný rozpočet, chceme ho využiť čo najefektívnejšie, ako postupovať?

Ak od vás dostaneme požiadavky a výšku finančných prostriedkov spracujeme vám študijný plán s viacerými variantmi.

Sú kurzy predplácané alebo sa platí po výučbe?

Oba spôsoby sú možné. Buď si hodiny predplatíte alebo na základe objednávky sa výučba fakturuje na konci každého mesiaca podľa skutočne odučených hodín, dokladovaného kópiou prezenčnej listiny.

Môžem si vybrať miesto, kde chcem mať hodiny?

Ak ste na území Bratislavy, vaše hodiny môžu byť kdekoľvek si zvolíte a doprava lektora vás nebude stáť ani halier navyše. Vyučujeme aj v našom sídle.

Môžem si zrušiť alebo presunúť hodiny, keď je to potrebné?

Podmienky rušenia hodín sú jasné. Ak zrušíte hodinu 24 hod. pre výučbou, hodina je vedená ako neuskutočnená. Presun hodiny je možný po dohode s lektorom.

Aké učebnice používate?

Nemáme iba jeden druh učebníc. Používame učebnice, ktoré najviac vyhovujú potrebám a úrovni klienta.

Nerád sa učím z učebníc, viete naučiť aj bez nich?

Dá sa urobiť pokrok v jazyku aj bez učebníc, predovšetkým u vyšších úrovní.

Môžem dostať certifikát?

Po úspešnom ukončení každej úrovne testom dostanete náš certifikát, ktorý nie je akreditovaný ministerstvom školstva SR.

Kedy môžem začať s hodinami?

Ihneď po obdržaní objednávky alebo po podpísaní zmluvy.

 

© 2017 OKSKOLA. All Rights Reserved.