„OPPORTUNITY SELDOM KNOCKS TWICE"

Jazykové vzdelávanie firiem

Máme už 9 ročné skúsenosti s firemnými programami, čo je prejavom záujmu firiem o naše kvalitné služby. Naše firemné programy zahŕňajú osobnú starostlivosť o klienta od zadania požiadavky, cez zrealizovanie kurzu, pravidelné monitorovanie progresu účastníkov a ďalšie výhody, ktoré vašej firme ušetria čas a finančné prostriedky.

Ponúkame vám flexibilné a praktické vzdelávanie, vedené kvalifikovanými a skúsenými lektormi, systematickú výučbu, administratívnu prehľadnosť a rozumné ceny.

 

Jazyky

angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština a slovenčina pre cudzincov

Kurzy všeobecného zamerania

Kurzy všeobecného zamerania - kurzy General English, sú určené pre všetkých, ktorí sa potrebujú naučiť alebo zdokonaliť v angličtine.

Kurzy sú rozdelené podľa jednotlivých úrovní na:

 • beginners – žiadne znalosti alebo znalosť len pár slov z jazyka
 • elementary – schopný tvoriť jednoduché vety v prítomnom a minulom čase, slovná zásoba cca 600 slov
 • pre –intermediate – zvládnutie základných komunikačných zručností, slovná zásoba cca 1500 slov
 • intermediate – slušná úroveň bežnej konverzácie, schopnosť vyjadriť svoj názor, slušný písomný prejav, slovná zásoba cca 2000 slov
 • upper-intermediate – zvládnutie jazyka plynule, veľmi dobrý písomný prejav
 • advanced – zvládnutie jazyka na výbornej úrovni

Konverzačné kurzy

Sú určené pre študentov, ktorí zvládli jazyk aspoň na intermediate úrovni. Najčastejšie sú vedené „native" lektorom a prebiehajú 1x týždenne.

Tematické kurzy

Sú špecializované kurzy, so zameraním napr. Business English, právnická angličtina, prezentácia projektov, účtovnícka angličtina, .....). Vyučujú sa ako individuálne alebo skupinové kurzy.

Príprava na medzinárodné certifikáty

sú špecializované kurzy na prípravu rôznych medzinárodných certifikátov.

 

Frekvencia

Udržiavacie kurzy

Sa týkajú predovšetkým klientov, ktorí dosiahli aspoň intermediate úroveň. Sú to kurzy vedené najčastejšie s „native" lektorom. Rozvrh a intenzita kurzov sa podriaďuje požiadavkám klienta. Nami odporúčaná intenzita je 1x90 min. príp. 1x60 min. týždenne.

Polointenzívne kurzy

Sa týkajú predovšetkým dlhodobejších jazykových projektov. Sú to kurzy s pravidelným rozvrhom a intenzitou v priestoroch našej školy alebo v priestoroch klienta. Rozvrh a intenzita kurzov sa podriaďuje požiadavkám klienta. Nami odporúčaná intenzita je 2x90 min. príp. 2x60 min. týždenne.

Intenzívne kurzy

Sú kurzy krátkodobé s rôzne nastavenou intenzitou výučby a rôznym zameraním Nami odporúčaná intenzita je 3-5x týždenne.

Pobytové kurzy

Sú typom intenzívnych kurzov, ktoré sú organizované mimo sídla firmy a mimo Bratislavy. Sú to intenzívne kurzy, kde intenzita hodín výučby je niečo medzi 6-10 lekcií denne.

 

Typy kurzov

Individuálne kurzy

Sú vhodnou formou aj pre tých, ktorým pracovné vyťaženie neumožňuje navštevovať pravidelné kurzy. Individuálne lekcie ušetria študentovi čas a umožnia, aby sa učiteľ venoval len jeho požiadavkám a zameral sa na to, čo najviac potrebuje zdokonaliť.

Mini skupinové kurzy

Prebiehajú za účasti 2-4 poslucháčov. Poslucháči sú zadelení do kurzu podľa dosiahnutej úrovne v jazyku. V malých skupinách sa dá využiť práca v pároch a náročnejšie komunikačné aktivity.

Skupinové kurzy

Prebiehajú za účasti 5-8 poslucháčov. Poslucháči sú zadelení do kurzu podľa dosiahnutej úrovne v jazyku. Na kurzoch je vyvážená výučba všetkých štyroch zručností: rozprávanie, čítanie, písanie a počúvanie.

 

Cena

Cenovú kalkuláciu Vám radi poskytneme na požiadanie a to buď mailom alebo na osobnom stretnutí.

 

Čo vám prinesie naša spolupráca

 • viacročná skúsenosť s firemnými programami
 • kvalifikovaní, skúsení, flexibilní lektori
 • možnosť vytvoriť si vlastný rozvrh
 • kvalitné učebné materiály
 • vstupné testovanie zadarmo
 • detailné spracovanie dát spojených s kurzami – napr. dochádzka, výsledky testov....
 • rozumné ceny
 • fakturovanie podľa skutočne odučených hodín

 

© 2017 OKSKOLA. All Rights Reserved.