Ako môžem moje dieťa prihlásiť do kurzu?

Osobne u nás na Majerníkovej 21, (stretnutie si môžete dohodnúť na tel. č. 0905 305 351), e-mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , on line prihláškou na našej stránke. Detské kurzy sú veľmi rýchlo zaplnené, preto treba čakať na naše potvrdenie, či je voľné miesto v kurze.

Môžem moje dieťa prihlásiť do kurzu aj v jeho priebehu?

Áno, dá sa prihlásiť aj v priebehu výučby, ak nie je kurz naplnený. Pred záväzným prihlásením dieťa navštívi kurz 1-2 x, aby sme si boli istí, že bude učebnú látku s ostatnými v kurze stíhať.

Kde prebieha vyučovanie?

Vyučovanie prebieha v našich priestoroch na Majerníkovej 21, na ZŠ A. Dubčeka, na ZŠ Veternicová 20 a na ZŠ Karloveská 61.

Ako môžem zaplatiť poplatok za kurz?

Poplatok môžete zaplatiť v hotovosti v našej kancelárii, alebo poslať na účet, alebo šekom. Pri bankovom prevode nezabudnite uviesť meno dieťaťa v „Správe pre prijímateľa“ a variabilný symbol, aby sme vedeli Vašu platbu identifikovať.

Dá sa platiť aj na splátky?

Áno, ale splátkový kalendár si treba dohodnúť na tel. čísle 0905 305 351.

Testujete deti pri prihlasovaní?

Pre deti 1. – 4. ročníka ZŠ nerobíme žiadne testovanie. U starších detí je testovanie väčšinou ústny pohovor, ktorý trvá maximálne 10 minút a je zdarma.

Koľko rokov majú deti, ktoré k Vám chodia na kurzy?

Kurzy sú určené pre deti od 6 rokov.

Aký je rozdiel medzi našimi kurzami a vyučovaním v škole?

Naše skupiny sú menšie, a preto je u nás väčší priestor na rozprávanie a aktívne používanie jazyka. Na našich kurzoch sú jednotlivé zručnosti (rozprávanie, písanie , čítanie a počúvanie) vyvážené. Učebnice volíme s veľkou slovnou zásobou. Deti hrajú v angličtine až do piateho ročníka divadielko, táto aktivita podporuje schopnosť komunikovať v cudzom jazyku.

Z akých knižiek sa deti učia? Používajú tie isté ako v škole?

Deti sa učia z iných učebníc ako v škole. Deti, hlavne na prvom stupni, sa veľmi ľahko učia nové slovíčka a tak je lepšie dať im viac príležitostí. Ak má dieťa problém s učivom v škole, je lepšie navštevovať doučovanie v cudzom jazyku, kde sa preberá a opakuje učivo zo školy.

 

© 2017 OKSKOLA. All Rights Reserved.