Zápis do nových kurzov
Zapísať sa do nových kurzov O.K. Školy môžete telefonicky, elektronicky alebo osobne. Viac info v kontaktoch.

Anglický Jazyk – skupinky pre deti

 

Počet a dĺžka hodín : 30 x 45min. za polrok pre skupiny od 5 študentov
Od ENGLISH CLUB V : 30 x 60 min. za polrok pre skupiny od 5 študentov
KLUB Termín Cena v € za 1 polrok Miesto
DRAMA IN ENGLISH
ENGLISH CLUB I
  126-  
Utorok/Štvrtok
12:45 - 13:30
ZŠ A. Dubčeka
Majerníkova 60
ENGLISH CLUB II   126-  
   
Utorok/Štvrtok
14:15 - 15:00
ZŠ A. Dubčeka
Majerníkova 60
ENGLISH CLUB III   126-  
Pondelok/Streda
15:45 – 16:30
ZŠ A. Dubčeka
Majerníkova 60
   
   
ENGLISH CLUB IV   126-  
Pondelok/Streda
16:30 - 17:15
ZŠ A. Dubčeka
Majerníkova 60
   
ENGLISH CLUB V   126-  
Utorok/Štvrtok
14:00 - 15:00
O.K. škola
 

ENGLISH CLUB VI   165,-  
Utorok/Štvrtok

O.K. škola
   
ENGLISH CLUB VII   165,-  
Utorok/Štvrtok

O.K.škola

   
© 2017 OKSKOLA. All Rights Reserved.