Počet a dĺžka hodín : 64 x 45min. za polrok od 6 študentov
konverzačné kurzy 32 x 45 min. za polrok od 4 študentov
Level Počet hodín Termín Cena v € Miesto
BEGINNERS 64 x 45 min. za polrok   288,-  
Pondelok/Streda 18:00 - 19:30 O.K.škola Majerníkova 21
ELEMENTARY 64 x 45 min. za polrok   288,-  
Pondelok/Streda 18:00 - 19:30 O.K.škola Majerníkova 21
PRE-INTERMEDIATE TEENAGERS 30 x 60 min. za polrok   165,-  
Utorok/Štvrtok 14:30 - 15:30 O.K.škola Majerníkova 21
   
PRE-INTERMEDIATE 64 x 45 min. za polrok   288,-  
Pondelok/Streda 18:00 - 19:30 O.K.škola Majerníkova 21
PRE-INTERMEDIATE + 64 x 45 min. za polrok Utorok/Štvrtok 18:00 – 19.30 288,- O.K.škola Majerníkova 21
INTERMEDIATE TEENAGERS 30 x 60 min. za polrok Utorok/Štvrtok 16:30 - 18:00 165,- O.K.škola Majerníkova 21
INTERMEDIATE + TEENAGERS 30 x 60 min. za polrok   165,-  
Utorok/Štvrtok 16:30 - 18:00 O.K.škola Majerníkova 21
INTERMEDIATE 64 x 45 min. za polrok Pondelok/Streda 17:00 - 18:30 288,- O.K.škola Majerníkova 21
INTERMEDIATE + 64 x 45 min. za polrok Pondelok/Streda 18:00 - 19:30 288,- O.K.škola Majerníkova 21
CONVERSATION CLASS   Utorok    O.K.škola Majerníkova 21
Štvrtok   O.K.škola Majerníkova 21
DIPLOMA COURSE MATURITA       O.K.škola Majerníkova 21
  Prvý polrok Druhý polrok
Začiatok kurzov:
19. 9. 2016
  01.2.2017

Koniec kurzov:
31. 1. 2017


7.6.2017

Počet a dĺžka hodín : 32 x 60min. za polrok od 5 študentov 
Level Počet hodín Termín Cena v € Miesto
BEGINNERS mini 32x 60 min. za polroka   192,- O.K.škola Majerníkova 21
PRE- INTERMEDIATE mini 32x 60 min. za polroka   192,- O.K.škola Majerníkova 21
ĽUBOVOLNÝ 32x 60 min. za polroka Podľa požiadaviek 192,- Podľa požiadaviek

 

© 2017 OKSKOLA. All Rights Reserved.