Individuálne kurzy - one to one

„In individual one to one teaching you are in charge."

Individuálna príprava je vhodná pre tých, ktorí sa chcú aktívne spolupodieľať na spôsobe a dĺžke štúdia, výbere lektora, intenzity a času výučby. Tento typ štúdia je vhodný aj pre študentov, ktorí pre pracovné povinnosti, nemôžu pravidelne navštevovať kurz. Individuálne lekcie ušetria študentovi čas a umožnia, aby sa učiteľ venoval len jeho požiadavkám a zameral sa na to, čo najviac potrebuje zdokonaliť.

 

SYSTÉM VÝUČBY

Pri tomto type výučby je dôležité zosúladiť predstavy a potreby študenta, s jeho vstupnou jazykovou úrovňou a odporúčaniami lektora. Na základe vstupnej konzultácie je urobený výber študijného materiálu. Vo výučbe sú pokryté všetky oblasti ako počúvanie, čítanie, písanie a hovorenie. Tento typ výučby dáva študentovi možnosť zamerať sa na špecifickú oblasť jazyka, vychytať jeho nedostatky a pracovať veľmi cielene.

 

MIESTO VÝUČBY

Výber miesta výučby robí sám študent. Výučbu môže absolvovať v učebniach O.K. školy, u seba doma alebo vo firme.

 

JAZYKY

Individuálnu výučbu poskytujeme v anglickom, nemeckom, talianskom, španielskom, francúzskom, slovenskom jazyku.

 

VÝBER LEKTORA

Na základe vstupných informácií a potrieb študenta, starostlivo vyberieme vhodného lektora jazyka. V priebehu prvých lekcií je možne tento výber ešte korigovať. Je možné zabezpečiť aj tzv. „native" lektora – lektora, ktorého materinský jazyk je jazyk, ktorý študent práve študuje.

 

DĹŽKA A INTENZITA KURZU

Dĺžka a intenzita kurzu závisí od študenta. Lektor mu odporučí ideálnu frekvenciu aj dĺžku kurzu, konečné rozhodnutie je na študentovi.

 

MINIMÁLNA DĹŽKA LEKCIE

60 minút

 

NÁSTUPNÝ TERMÍN

Kedykoľvek podľa požiadavky

 

CENA

60 min. lekcia od 16,- EUR

© 2017 OKSKOLA. All Rights Reserved.