Počet a dĺžka hodín : 64 x 45min. za polrok od 6 študentov
konverzačné kurzy 32 x 45 min. za polrok od 4 študentov
Level Počet hodín Termín Cena v € Miesto
         
ĽUBOVOLNÝ   Podľa požiadaviek od 165,- Podľa požiadaviek

 

© 2017 OKSKOLA. All Rights Reserved.